Username (or number or email):

Password:

Login problems?

 Register a user on Elfpack 

InC0De (Just Fallin ! )

Member #46260 created: 2007-01-04 13:30:23Simple URL: http://www.elfpack.com/inc0de   

Name: Lil Hacker

photo

New Year 2008 ! Im In Da Blue !

image

My Body In Da Gym !

Description:

~JETA~

Jeta esht enderr e bukur enderroje
esht enderr rrealizoje
esht fat kerkoje
esht dashuri shijoje
esht mister zbuloje
esht ferr luftoje

~JETA~

[Translate]

~Life~

Life is a good dream, Dream it...
Life Is a Dream ,relized it...
Life is luck , Look For It...
Life is love , anjoy it...
Life Is a Mistery , Detect it...
Life Is Hell , Fight It...

~Life~


<img:http://i22.piczo.com/view/o/i/k/n/k/8/g/6/4/i/9/img/i178316409_4663_2.jpg>


Sex : Male
Location : Albania then.. (ProuD to Be Albanian)
Glasses : No
Eye`s : Brown
Hair : Littel Blonde


<img:http://i22.piczo.com/view/o/i/k/n/k/8/g/6/4/i/9/img/i178309448_76891_2.jpg>


[ProuD To Be Albanian]


BaNneD By HuMaNiTy....

WaNteD In ParaDiSe....

LoveD In Hell....

HiDDeN In a UnDiScovereD Place....


<img:http://i22.piczo.com/view/o/i/k/n/k/8/g/6/4/i/9/img/i163079235_19642_2.jpg>

(U CanT Lose Something That You Never Had It Before)

[XherSi] ©Copyright [InCoDe]

--==[XherSi`s]==--GraPhiC`s


§ömëTïmë§ ï ThïÑk ThâT DôñT Hàvè å§çåpê Wå¥..
ï å§k M¥ §èlF Whö Cåñ §töp më ...
ï Thïñk ït`§ GöòôD Tò Bë Thè Bë§T òF Dèvïl FrïëñD... •◘○♦♣♠☺☻♥☼♫♪♀☼◄►◄

ï Bôrñ ïñ ÑïghT ..
ï ålwåy§ Wålk ïñ ÑïghT..
Ñô öñè Cåñ CåTCh Më ïñ ÑïGhT..
ïm ä My§Téry..
ïm ür ÑïghtmåRè..
Dårkñ맧 ÑïGhT ï§ Må Lïfë

<img:http://i22.piczo.com/view/o/i/k/n/k/8/g/6/4/i/9/img/i162943325_28529_2.jpg>


ïm à Håçkèr .. åñd ï Lôvë Thät ..

--==][WôlF`Hà©kèr`GrôÜp - InCoDe - Screen][==--

Gender: male

What do you do?: Working

Place of living: Albania

Exact place of living: somewere InSiDe You ...

Civil status: single

Sexual preference: opposite sex

Body shape: muscular


News about Elfpack
Help - How does Elfpack work?

Get $10 worth of Bitcoin/Ethereum for free (you have to buy cryptos for $100 to get it) and support Elfpack!